Zakres usług

Nasze usługi

Agencja Celna „AMADUS” oferuje reprezentowanie firm przed organami celnymi w zakresie :

– organizację odpraw celnych w imporcie i eksporcie, w tym przygotowanie dokumentów celnych SAD, obsługa ECS, NCTS

– wystawianie świadectw pochodzenia, świadectw przewozowych E U R.1, ATR

– obsługę zgłoszeń INTRASTAT w przywozie i w wywozie

– przygotowanie dokumentów przewozowych TIR, CMR, CIM

– składowanie towarów w składzie celnym lub w magazynie

– organizacje odpraw celnych dla osób fizycznych w ramach mienia przesiedlenia

– wnoszenie odwołań i wniosków do organów celnych, w tym wnioski o uzyskanie pozwoleń wydawanych przez Urząd Celny

– kompleksową obsługę zgłoszeń akcyzowych dla samochodów osobowych sprowadzanych z krajów Unii Europejskiej, w tym tłumaczenia dokumentów

– odprawy czasowe, uszlachetnianie

– składanie wniosków o rejestracje firmy w systemie EORI i PDR

–  odprawa celna samochodów, rejestracja

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!